Phần mềm hữu ích với Internet
By Baudier
#673146 vậy có thể gắn ip public đó vào 1 máy cụ thể trong mạng không. kiểu như này Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!. 103.23.144.229 là IP tĩnh gán cho máy chủ Thư viện quốc gia. opac là tài nguyên sách họ đưa lên web để vào internet truy cập được. Mình có IP public của modem là 113.168.173.254 rồi. Thực sự là bạn nên tự tìm hiểu trước về mạng, web cũng như http đi đã nhé! Máy chủ sử dụng giao thức http để giao tiếp với client thông qua trình duyệt được đòi hỏi máy chủ phải được cài đặt những giao thức nhất định. Không phải bạn cứ có IP tĩnh là có thể làm được đâu
By nusinh_hue89vn
#673147 vậy có thể gắn ip public đó vào 1 máy cụ thể trong mạng không. kiểu như này Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!. 103.23.144.229 là IP tĩnh gán cho máy chủ Thư viện quốc gia. opac là tài nguyên sách họ đưa lên web để vào internet truy cập được. Mình có IP public của modem là 113.168.173.254 rồi. Gắn IP public cho máy trong mạng LAN vẫn được nhưng làm như thế sẽ hao phí đi 1 IP public trong khi chúng ta vẫn có thể dùng IP Private để thay thế nó. Và máy tính trong LAN với IP private sẽ không thể đi ra Internet được , muốn ra Internet nó phải thông qua Modem nhờ kĩ thuật NAT.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement