Phần mềm hữu ích với Internet
By Marciano
#673136 Chào các Bác!

Em muốn hỏi cách xác định IP của máy trên Internet chứ không phải IP trong mạng LAN. Xem trên google và làm theo thì chỉ xác định được địa chỉ IP động của modem, vậy các máy trong LAN em muốn có 1 địa chỉ IP trên Internet thỳ phải làm sao? các bạn giúp em với
By hangnga3138768
#673137 Chào các Bác!

Em muốn hỏi cách xác định IP của máy trên Internet chứ không phải IP trong mạng LAN. Xem trên google và làm theo thì chỉ xác định được địa chỉ IP động của modem, vậy các máy trong LAN em muốn có 1 địa chỉ IP trên Internet thỳ phải làm sao? các bạn giúp em với vào trang Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! xem dòng IP. không bít đúng ý bạn không nữa
By namchautucongtu
#673138 vào trang Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! xem dòng IP. không bít đúng ý bạn không nữa Không phải bạn ạ. Trang này chỉ xem được IP của modem thôi. ý mình muốn biết IP của máy mà hay cách đặt IP cho computer trên Internet. mục đích để sử dụng tài nguyên trên máy thông qua internet
By Chaim
#673139 Khi bạn sử dụng modem thì chỉ có 2 loại IP trên máy của bạn.

- 1 là IP private do modem cung cấp để bạn sử dụng trong mạng LAN

- 2 là IP public do ISP cấp cho modem để bạn có thể sử dụng internet.

Không biết bạn muốn hỏi IP nào?

Nếu bạn muốn có một IP public tĩnh thì bạn phải sử dụng gói cáp quang của ISP và có đăng ký IP tĩnh. Nếu không nhầm thì là 100k một tháng thì phải.
By anhtranghuyenbi8255
#673141 Khi bạn sử dụng modem thì chỉ có 2 loại IP trên máy của bạn.

- 1 là IP private do modem cung cấp để bạn sử dụng trong mạng LAN

- 2 là IP public do ISP cấp cho modem để bạn có thể sử dụng internet.

Không biết bạn muốn hỏi IP nào?

Nếu bạn muốn có một IP public tĩnh thì bạn phải sử dụng gói cáp quang của ISP và có đăng ký IP tĩnh. Nếu không nhầm thì là 100k một tháng thì phải. Vậy có cách nào để 1 máy trong LAN có 1 IP public được không bạn?
By forever_in_one1985
#673142 Vậy có cách nào để 1 máy trong LAN có 1 IP public được không bạn? Không có đâu bạn. Trừ khi modem config dạng bridge và ISP có hỗ trợ chức năng đó cho bạn. Nhưng Việt Nam không có ISP nào dùng Bridge mà đều PPOE thì phải.

Nguyên tắc là tất cả các máy trong cùng mạng LAN sử dụng chung một dải IP cùng kết nối đến một modem thì chỉ có 1 IP public duy nhất của modem do ISP cấp
By be_map1986
#673143 KAKA.. Chủ topic nên xem lại kiến thức về mạng đi.. hix.. Bác đồi mỗi máy 1 IP riêng ư.. thế thì gắng mỗi máy tính 1 modem riêng đi là được liền.. keke..

Toàn bộ mạng con trong modem đề đi ra mạng thông qua IP của nhà cung cấp dịch vụ..
By Anwar
#673144 KAKA.. Chủ topic nên xem lại kiến thức về mạng đi.. hix.. Bác đồi mỗi máy 1 IP riêng ư.. thế thì gắng mỗi máy tính 1 modem riêng đi là được liền.. keke..

Toàn bộ mạng con trong modem đề đi ra mạng thông qua IP của nhà cung cấp dịch vụ.. Ừ vụ này mjnh cũng lơ mơ thuj. vấn đề là tớ sử dụng tài nguyên máy từ 1 máy khác trên internet thì fai làm ntn nhỉ
By baby_hettien
#673145 Không có đâu bạn. Trừ khi modem config dạng bridge và ISP có hỗ trợ chức năng đó cho bạn. Nhưng Việt Nam không có ISP nào dùng Bridge mà đều PPOE thì phải.

Nguyên tắc là tất cả các máy trong cùng mạng LAN sử dụng chung một dải IP cùng kết nối đến một modem thì chỉ có 1 IP public duy nhất của modem do ISP cấp vậy có thể gắn ip public đó vào 1 máy cụ thể trong mạng không. kiểu như này Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!. 103.23.144.229 là IP tĩnh gán cho máy chủ Thư viện quốc gia. opac là tài nguyên sách họ đưa lên web để vào internet truy cập được. Mình có IP public của modem là 113.168.173.254 rồi.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement