Phần mềm hữu ích với Internet
By kenvil_cz
#673133 Mình muốn copy tài liệu trên wattpad nhưng host đó chặn copy, tìm hiều thì mình thấy tắt javascript là được copy. Nhưng mình đang dùng firefox bản 24 vào option/content không thấy mục check javascript đâu hết, mặc dù thực hiện trên GC ok rồi nhưng mình cũng muốn biết với FF 24 như thế thì tắt thế nào.

các bạn xem hình:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By gloom_king
By ko0_gjn0
#673235 mình cũng dùng bản 24 nhưng không thấy chỗ bật javacrip lên. Vậy làm sao để bật lên vậy
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement