Phần mềm hữu ích với Internet
By hotboy_hongkong_chimmocdaylong9x
#672985 Mình dùng trình duyệt Chrome để mở 1 trang web lên thì trong task manager hịên lên 1 loạt Chrome đang chạy chiếm rất nhiều Memory, mọi người giải thích giúp mình với, Thank rất nhiều .
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement