Phần mềm hữu ích với Internet
By candy_ctl
By dich_d
#672288 Bạn xem windows có bản quyền chưa?

Đã cài vga driver chưa?

2 điều này đủ thì chuột phải destop>persionalize>display>screen resolution> tăng resolution lên.
By chinh_phuc_phai_dep_2006
#672295 còn đây là tình trạng máy của mình

wao....chuột phải đổi destop sang ảnh khác xem...mình thấy độ phân giải củng tốt mà...
By kazumi_cobengocnghech
#672296 Bạn update full lên đi, chỉ có chưa update full hay Cr-ack windows rồi update nên bị lỗi đen màn hình.
Kết nối đề xuất: