Phần mềm hữu ích với Internet
By Berresford
#672286 hôm nay thày giáo cho em bài tập về exsel mà chả bít gì anh nào làm giúp em với gửi vào mail hô em nhá [email protected]. Thank nhiều lắm hu hu giúp với:

VẬT Bài 6:

CÔNG TY MÁY TÍNH ABC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ SỐ: 3 Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc.


BẢNG KÊ KHAI TƯ THÁNG 05/2001.

Stt Tên vật tư Mã vật tư Số lượng Đơn giá USD Thành tiền Thuế Giảm giá Còn lại Thành tiền VNĐ

1 Máy 386 B1500A ? ? ? ? ? ? ?

2 Máy 486 SX B1000C

3 Máy 486 DX B01005B

4 Máy 586 SX A00200C

5 Máy 586 DX A03500A

6 Máy in kim C20A

7 Máy in Laser B0305B

8 Ổn áp C1500C

9 UPS C02002A

10 CD-ROM B2000A

TỔNG CỘNG ? ? ? ? ? ? ?


1. Đơn giá: Căn cứ vào ký tự đầu tiên của mã Vật tư: “A” 700, “B” 500, “C” 500.

2. Số lượng: Căn cứ vào Mã vật tư, cài đặt công thức tính cột số lượng bằng cách bỏ đi ký tự đầu và cuối của Mã vật tư.

3. Thành tiền = Đơn giá * Số lượng.

4. Thuế = Thành tiền * Tỷ lệ thuế (Tỷ lệ thuế : Lấy ký tự cuối cùng của mã vật tư: “A” 5%, “B” 7%, “C” 7.5%).

5. Giảm giá: = Thành tiền * Tỷ lệ giảm giá (Tỷ lệ giảm giá: nếu số lượng >= 1000 thì 2.75%, nếu số lượng từ 500 đến dưới 1000 thì 1.5%, nếu số lượng dưới 500 thì 0.5%).

6. Còn lại: = Thành tiền – (thuế + giảm giá).

7. Thành tiền VNĐ = còn lại * tỷ giá USD (tỷ giá 1 USD = 15000 VNĐ).

8. Tính:

- Tổng dòng cộng thành tiền.

- Tổng thành tiền của loại vật tư có đơn giá là 500 USD.

- Tổng tiền giảm của loại vật tư có đơn giá là 500 USD

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By conquysong2000
#672298 Stt Tên vật tư Mã vật tư Số lượng Đơn giá USD Thành tiền Thuế Giảm giá Còn lại Thành tiền VNĐ

1 Máy 386 B1500A ? ? ? ? ? ? ?

2 Máy 486 SX B1000C

3 Máy 486 DX B01005B

4 Máy 586 SX A00200C

5 Máy 586 DX A03500A

6 Máy in kim C20A

7 Máy in Laser B0305B

8 Ổn áp C1500C

9 UPS C02002A

10 CD-ROM B2000A

TỔNG CỘNG ? ? ? ? ? ? ?
By vu_luong
#672299 dùng hlockup vlookup lâu rồi không **ng tới excel nhưng bài này bỏ ra khoảng vài tiếng là tui làm được có điều
By muaxuantrang_14
#672300 dùng hlockup vlookup lâu rồi không **ng tới excel nhưng bài này bỏ ra khoảng vài tiếng là tui làm được có điều gởi đề bài về mail [email protected] đi rảnh tui coi giúp cho bạn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement