Phần mềm hữu ích với Internet
By pe_su_gl_16
#671689 Khi em khởi động phần mềm DCOM nó hiện như thế này là sao ạ. Office đã được actice bằng key MAK by phone
Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Heardind
By ngan_trang_2610
#671694 cái thằng này là lỗi office . nó đòi bản quyền. cắm vào là nó kết nối mycrosoft thôi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement