Phần mềm hữu ích với Internet
By tho_bongcaixanh
#671814 -đang nhập vào hostinger . vào file manager . cài đạt tiếng anh đi, xong rồi nhấn f5 refesh lại tang, xuất hiện ra 1 bảng dùng để quản lý file bước này bấm mãi vẫn ra cài đặt tiếng anh thì cài được tiếng anh chứ ai nói tiếng việt đâu bạn
By tho_bongcaixanh
By anh_khanh
#671816 thì cài được tiếng anh chứ ai nói tiếng việt đâu bạn cài xong tiếng anh,f5 thì vẩn hiện lại trang đó ak,không có hiện lên 1 bảng dùng quản lý
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement