Phần mềm hữu ích với Internet
By quandinhhong
By LOVE_STORY
#671802 mình bận đi học tí, tối bàn tiếp nhé. giải nén ra sau đó vào sửa thông tin trong vietnamese.

thôi, tối online thì đưa id và pass của team Viewer mình qua hướng dẫn trực tiếp luôn nhé. bye
By be_buu
#671808 đây là công đoạn up lên host

-đang nhập vào hostinger . vào file manager . cài đạt tiếng anh đi, xong rồi nhấn f5 refesh lại tang, xuất hiện ra 1 bảng dùng để quản lý file

-xóa file trong đó đi

-nén lại cái file vng đã sữa bằng zip

-kéo thả file zip ấy vào khung web

-giải nén ra, cút hết trong thư mục vng270 ra ngoài

-xong xui vào trang web mà bạn đã tạo với tiên miền.

-vào phần quản lý acc, và bây giờ hãy trổ tài IT của bạn, mò mẫn , quậy phá thôi
By huongduong_khoesac
#671810 -đang nhập vào hostinger . vào file manager . cài đạt tiếng anh đi, xong rồi nhấn f5 refesh lại tang, xuất hiện ra 1 bảng dùng để quản lý file bước này bấm mãi vẫn ra cài đặt tiếng anh
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement