Phần mềm hữu ích với Internet
By lebaohoang_1988
#671169 Em sử dụng cờ rôm, và khi đang truy cập thì xuất hiện thông báo này


lúc nó hiện thì phải ấn continue mới tiếp tục duyệt web được, còn không thì lại đứng.

Bác nào biết lỗi này giú em khắc phục với.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By vickyttf3714
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement