Phần mềm hữu ích với Internet
By rungchuongvang01
#671137 Mình không thể down được video của youtube bằng IDM trên IE11 nó báo : "This versiong of idm does not support thí type of downloading. try update idm to last phiên bản " mặc dù mình cũng đã update idm lên ( mấy trang khác vẫn down được bình thường , mấy trang khác xem cua youtube thì vẫn down được) nhưng FF thì vẫn down trên youtube dc ! có ai biết cách sửa cái này không giúp với! Thank các bạn nhiều !
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement