Phần mềm hữu ích với Internet
By razvanvoicu79
#670161 Huớng dẫn cài đặt Firefox 25 beta cho máy tính của bạn


Để cài đặt bản Firefox 25 beta. Bạn cần chắc chắn rằng đã tắt trình duyệt firefox đang làm việc.

Link tải Firefox 25 beta:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Sau đó tiến hành cài đặt như bình thường. ( vì đây là bản beta nên bạn chưa thể sử dụng chức năng tự update được )


Đợi 1 lát để nó kiểm tra:
Sau khi hoàn tất quá trình trên, bạn khởi động lại trình duyệt, sau đó vào phần Trợ giúp> Thông tin về Firefox để xem đã cập nhật thành công chưaHave fun!
By kelangbat2002
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement