Phần mềm hữu ích với Internet
By keongotgili07
#667328 Mọi người cho mình hỏi tại sao hôm qua thì mình vẫn vào google.com bình thường mà hôm nay khi vào nó báo là trang web này hiện không có mà mạng của mình vẫn bình thường. Mình vào internet cũng không được. Thank mọi người.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Trevor
By thienthanhuong_90vn
#667351 mà mạng của mình vẫn bình thường. Mình vào internet cũng không được. nói rõ hơn xem đi bạn rốt cuộc là vào google không được hay cả internet cũng không được?
By buff_archangel
#667360 Mọi người cho mình hỏi tại sao hôm qua thì mình vẫn vào google.com bình thường mà hôm nay khi vào nó báo là trang web này hiện không có mà mạng của mình vẫn bình thường. Mình vào internet cũng không được. Thank mọi người. bạn chỉnh lại thời gian của máy đi là được nếu vẫn không vào được thì load defau lại bios đi nhé
By Lathrop
#667361 Thời gian của máy em vẫn bình thường mà vào internet cũng không được luôn nhưng vào mấy trang khác thì được
By Averil
#667362 Thời gian của máy em vẫn bình thường mà vào internet cũng không được luôn nhưng vào mấy trang khác thì được thật là cái bạn này, tức là lên mạng được nhưng không vào được google thôi chứ gì
By congchuassaacc
#667363 bạn chỉnh lại thời gian của máy đi là được nếu vẫn không vào được thì load defau lại bios đi nhé chỉnh thời gian của máy là sao ta
By Twrgadarn
#667364 Đúng rồi đó bạn. Mình vào google cách nào cũng không dc nhưng mà mạng thì vẫn có
By Sorrell
#667365 Bạn vào cmd ping thử 8.8.8.8 -t thử xem coi nó có replay không nhé hay bạn xóa lịch sử cookies hết đi, sau khi bạn vào google không được trước bạn có cài đặt phần mềm nào nó tự fake ip không bạn, bạn kiểm tra lại hết xem
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement