Phần mềm hữu ích với Internet
By net.princevn
#667069 Code này để gắn vào web width: chiều rộng, height: chiều cao. chỉnh lại cho phù hợp.

Link này có rất nhiều channel tivi có 50-60 kênh đấy. chỉ cần thay đổi số thứ tự sau vstv bạn sẽ tìm ra rất nhiều kênh.

Xem thêm: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
HTML Code: <embed id="jwplayer_45" width="800" height="400" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" bgcolor="undefined" src="http://player.longtailvideo.com/player.swf?autostart=true&file=http://m24.megafun.vn/live.vs?c=vstv0...|X0ZUBkciuwgp8B4y8yyNOlcRjXzMJmoLQH2QAl7Yf0Z770Zl%2F2IRxGPh41xekdW2UskxmKxwh0EFu|PZiKlG6cAoYzhaevoc175Ij0jkqYY%2FBY9ru4Yh|1CnfXRPAI2kgLN9ZFtBU|IhUv5pHGBfHanJmyE|q&provider=http://megafun.vn/common/player/adaptiveProvider.swf&stretching=fill&screencolor=000000&controlbar.p... name="jwplayer_45" type="application/x-shockwave-flash"> Bên dưới là các kênh mình tìm được có cà cinemax, HBO, Animalplanet, RAI ITALIA, NHK, STAR MOVIE, STAR WOLRD, V CHANNEL, FASHION TIVI, O2TIVI, HCATV, TVM HCATV, VITV, VTC16, VTC10, VTC1,VTC2,VTC3, THTG, DISCOVERY,...
Xem thêm: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Code run: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

server megafun m24.megafun.vn.


Chỉ cần thay đổi số thứ tự sau vstv từ vstv001 đến vstv097 bạn sẽ có vài chục kênh cực kỳ hay và hấp dẫn


//vstv001:htv2 -------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//vstv002: vtv1-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//vstv003:vtc7-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//vstv004:vtv3-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//vstv005:vtc1-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//vstv006:vtc2-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//vstv007-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//009:htv9-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//010:vtc9-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//011:Hanoi1-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//012:hanoi2-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//014:vtv6-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//015:htv7-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//017:vtv2-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//030: thvl_2-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//032:disney channel-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//33:star sport-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//vstv034:o2tv-vtvcab10-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//vstv036: HBDO SD-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//37:CINEMAX-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//38 STAR MOVIESS-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//39:STAR WORLD-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//40:MTV MUSICS-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//41: FASHIONT TV-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//42: FOX SPORT-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//43: V CHANNEL-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//44ISCOVERY-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//45:VTV5S-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//46:VTC16-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//47:HTV THE THAO-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//48:HTVC THUAN VIET-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//49:VTC14-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//50:VTC11-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//51: VTC6-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//52: THONG TAN XA VN-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//S3: ANTV KENH AN NINH-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//54:ITV VTC13-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//55:VTC10-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//56:NTV NGHE AN-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//57: BTV1 BINH DUONG-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//58:THVL1-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//59: DDN DONG NAI-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//60:LA34 LONG AN-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//61RT2 ĐÀ NẴNG-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//62: QTV1-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//63:THTG TIEN GIANG-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//64: TAY NINH-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//66:ATV1 AN GIANG-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//67 BTV BINH THUAN-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//68 VP VINH PHUC-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//69: HTV DU LICH VA CUOC SONG-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//

//74: HTV1-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//75:HTV3-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//76: NHK NHAT BAN-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//77: AXN SD-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//78 ANIMAL PLANET-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//79 ARIRANG-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//80 AUSTRIA LIA NET WOLRD-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//81 BTV2 BINH DUONG-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//82 BLOOMBERG NEWS-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//83 A CHANNEL NEW ASIA-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//84 TLC-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//85 DW-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//86 HCATV-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//87 TVM HCATV-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//88 HITV HCATV-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//89 HTV4-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//90 1 CHNNEL KENH TIENG PHAP-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//91 QPTV QUOC PHONG VIET NAM-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//92 RAI ITALIA-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//93 TRUE VISION TRUE HD-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//94 TV5 MONDE PHAP-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//95: VOV VIET NAM-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//96: VTC3-------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//97 VITV -------------->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

//

//

// PHIM VIET Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

// 1VTC HD Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Chỉ cần thay đổi các vstv theo thứ tự vào code embed bạn sẽ có code ưng ý
Xem thêm: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Đọc thêm Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement