Phần mềm hữu ích với Internet
By giacmokhongcothat3
#664539 đây là lỗi xoá không được oprea mini 12: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

còn đây là lỗi windows 8:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

trông cậy cả vào Dien dan cả đó

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By summerain203
By haisquallion_dj
#664548 Lỗi đầu tiên bạn thử cài lại Opera rồi remove thử lại xem !

Nếu không được có thể do virus phá hoại rồ hay program nào đó chặn gỡ bỏ software !

Lỗi thứ 2 thì file đó bị mất !

Nên báo thiếu file !

Lỗi 3 là thiếu bộ nhớ !

Mình chỉ biết vậy thôi !
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement