Phần mềm hữu ích với Internet
By duc1712
#664492 Mình muốn đổi tên facebook theo ý muốn là Lucky Star mà sao không đổi được vậy(nó cứ báo là facebook yêu cầu tên thật), có bạn nào chỉ giúp minh cách đổi tên, thanks


>>>
Hướng Dẫn đặt tên Facebook có chứa các ký tự đặc biệt
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement