Phần mềm hữu ích với Internet
By RedHot_RuaDaiKa
By thuytien_hoavang
By bachelor.girll
#662983 cái này cũng chịu, mình làm admin của nhiều group mà có group thì set address được có group thì không set được nó cứ báo lỗi trùng tên suốt... chả biết bị sao nữa chắc nó dựa vào thời gian hoạt động hay số lượng thành viên gì đấy...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement