Phần mềm hữu ích với Internet
By Xever
#659330


cái VPI/VCI mình chỉnh thành 8/35 như trên mạng thì không kết nối internet được nên để như này, có pro nào hướng dẫn cần thêm gì bớt gì để ping ngon hơn không ?
By dinhxuanduyet
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement