Phần mềm hữu ích với Internet
By bigbigworkbigbigwork
By Hwitford
By yesterday_forever_1404
#658673 Cũng tùy đoạn video up lên, có video có định dạng đó thì bạn làm như bạn trên hướng dẫn, thêm cái đuôi 3gp vào, nếu k có thì tải về dùng Total Video Convert convert về 3gp/
By Pyt
#658681 bạn muốn tải 3gp từ youtube mà không cần phần mềm chuyển đuôi quá đơn giản

vào phim bạn muốn tải từ youtube bỏ từ www. đi thêm vào ss vào đầu rồi chuyển sang trang khác cho bạn chọn file 3gp hay mp4

thoải mái dowload
By pe_bau
#658683 bạn muốn tải 3gp từ youtube mà không cần phần mềm chuyển đuôi quá đơn giản

vào phim bạn muốn tải từ youtube bỏ từ www. đi thêm vào ss vào đầu rồi chuyển sang trang khác cho bạn chọn file 3gp hay mp4

thoải mái dowload đúng là ng trong nghề ,
By love_story_0880
#658684 bạn muốn tải 3gp từ youtube mà không cần phần mềm chuyển đuôi quá đơn giản

vào phim bạn muốn tải từ youtube bỏ từ www. đi thêm vào ss vào đầu rồi chuyển sang trang khác cho bạn chọn file 3gp hay mp4

thoải mái dowload làm theo bác này chuẩn nè. thank nhìu nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement