Phần mềm hữu ích với Internet
By Wentworth
#658728 dùng adwcleaner
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

clean xog. reset máy rùi clean lại lần nữa cho chắc.

vào chrome gõ thanh địa chỉ chrome://flags/

khôi phục về mặc định
By luuly_maunho
#658729 Mình cũng bị như vậy, và đã làm như sau:

1. Vào Add or Remove Program gỡ hết Delta Search

2. Vào Chrome đặt lại trang khi khởi động


kết quả là đã giải quyết được thằng Searchgol đó cũng dính Delta Search này nhưng gỡ ra được rùi, còn cái searchgol này thì chịu
By minhvuong_78
#658736 trưóc tiên vào gở cai delta toolbar rồi làm theo hướng dẫn trang này Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! nếu không biết tiếng anh dùng chome dịch nhé. mình đã gở thành công mấy bửa trưốc thật ức chế
By si.roho
#658738 Tìm ra rồi

1. reset your browser


- firefox

Click on the Firefox button > Giúp > Troubleshooting information.

A new window pops up with a box containing ‘Reset Firefox’ button on the left uppers corner of the web page

A box pops up for confirmation, please click ‘Reset Firefox


- Google Chrome

Choose ‘Customize and Control Google Chrome’ menu.

Select ‘Options’.

Click ‘Under the Hood’ tab on ‘Options’ window.

Click ‘Reset to Defaults’ button.


- IE

Open Internet Explorer

Click on the Tools menu

Select Internet Options

Click on the Advanced tab

Locate 'Reset Internet Explorer settings' section

Hit Reset button > press 'Apply'.


2. manually change browser settings


- firefox

At the top of the Firefox window, click on the Tools menu -> manage Add-ons -> modification should be made under Extensions tab and Plugins tab respectively.


- Google Chrome

Click on ‘Customize and control’ Google Chrome icon -> select ‘Settings’ -> manage ‘Extension’ -> ‘manage search engine’


- IE

Go to Tools -> ‘Manage Add-ons’ > find and click on beesq.net in ‘Toolbars and Extensions’, ‘Search Providers’ respectively -> click ‘Disable’/ ‘Remove’ to remove beesq.net.


More steps you are welcome to visit the steps here, and it is advisable to visit the site if you run Windows 8:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


GOOD LUCK.
By Honon
#658739 thế éo nào e cũng bị dính cmnr . chơi mọi thể loại chưa dell được . mà hèn chi 2 hôm nay mạng chậm vl ra. download 80k/sec , té ra là nó . Giúp me plz
By Emil
#658740 trưóc tiên vào gở cai delta toolbar rồi làm theo hướng dẫn trang này Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! nếu không biết tiếng anh dùng chome dịch nhé. mình đã gở thành công mấy bửa trưốc thật ức chế OK rồi đó . mất nguyên buổi trưa cuối cùng cũng dell được . mấy thím cứ theo như bác này mà phang đảm bảo 100% hết " cục tức " ngay & luôn . Good luck
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement