Phần mềm hữu ích với Internet
By nhi_nhanh767
#658718 uninstall = ctrih chuyen dung, xoa shotcurt ngoai desktop, xoa mo rong cua chrome, mo advance setting ra reset chrome... Your Uninstaller tìm không tháy để mà gỡ, shortcut ngoài Desktop không có luôn, reset lại Chrome rùi vẫn bị, quét virus thì không thấy có virus
By qthai_drt
#658719 vậy chỉ còn 1 cách là xoá luôn chorme rồi cài lại thôi mất 5phút thôi nếu sài mạng dây
By heomay_7
#658720 mình cũng bị và vừa xoá xong. dùng phần mềm Your uninstaller vào vào xoá list trương trình cài đặt thấy cái delta toolbar thì kích gỡ bỏ nó đi là được mà.

PS: mình dùng firefox thui nên cũng không biết vấn đề chorome của bạn sao nữa. bạn nên thử xem sao
By hoanglinh_df2007
#658721 cái này cũng giống thằng delta search thôi.đầu tiên bản gỡ toàn bộ chương trình của nó trong uninstall ở control panel.sau đó bạn vào chỗ cài đặt google chrome để cài đặt lại như sau:

khi khởi động chọn mở tab mới sau đó vào chỗ tập hợp các trang del cái link search gol và để trống ô đó)

đặt công cụ tìm kiếm là google làm mặc định (vào quản lý công cụ tìm kiếm xóa tiếp cái search gol)

xong save và khởi động lại trình duyệt
By hong_hai
#658726 đến chịu, gỡ ra cài lại Chrome vẫn dính , kiểu này phải cài lại windows thôi theo cách mình nói cũng không được à..vào tiện ích xem có tiện ích của nó không thì gỡ ra..delta search mình gỡ theo cách này vẫn ổn mà
By ya_hoo
#658727 Mình cũng bị như vậy, và đã làm như sau:

1. Vào Add or Remove Program gỡ hết Delta Search

2. Vào Chrome đặt lại trang khi khởi động


kết quả là đã giải quyết được thằng Searchgol đó
Kết nối đề xuất: