Phần mềm hữu ích với Internet
By quach_tieuthu
#658268 mình đang mun port fowarding mình đang xài mạng FPT D-link vô trang D-link k thấy port fowarding ở đâu hết dùng chương trình thì nó kêu ghi end port start port zj đó mình k biết ghi

UDP: 3659; 9565; 9570; 9000 - 9999

TCP: 3569; 9946; 9988; 10000 - 20000; 42124

mình cần port 2 cái trên
By haudau_92
By go_kien
#658274 up/////////////////
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement