Phần mềm hữu ích với Internet
By bluemoon24681
#656101 chăng thằng trọ kế phòng em nó cắm torren down suốt làm mạng rất chậm, các bạn biết chỉnh limit speed down/up load của router này ko? hay chặn web download cũng dc, nếu disable DHCP thì dù nó có cắm dây lan vào router nó có vào mạng dc ko? em giữ router*
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement