Phần mềm hữu ích với Internet
By Stanburh
#652124

To ensure the highest security and performance levels for our services, we're applying a hardware and software update on servers located in our Singapore datacenters. To minimize the customer impact, the updates are scheduled at the most convenient hours for the region and will take up to twenty four hours to complete.


During the maintenance procedure, it will impact sites on ALL datacenters.


We apologize for any inconvenience this may cause.


Thank you for patient and support.

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By thoconchienbanh_2008
By tieuthungheo2832000
#652128 Trời đất! Làm ăn cái kiểu gì không biết!

Nếu mình nhớ không nhầm thì tới hôm nay đã là gần 2 tháng rồi còn gì. Cả kho tiền của mình để ở trên đó chứ có ít ỏi gì đâu!

Ôi.......kho tiền của tôi.........!

Bức xúc quá...............
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement