Phần mềm hữu ích với Internet
By Chou_Chou
#651925 đổi DNS thành

8.8.8.8

8.8.4.4

vào fb vĩnh viễn k lo bị chặn, k ảnh hưởng đến các trang web khác Áp dụng cái này nek, nghe nói có mem đã test thành công cách này
By sayonara_anata
By toilapn
#651927 xem cái ảnh 2/7/2013 đây là lỗi do các bạn đặt thời gian sai nếu tui không nhầm thì đây là ngày 7/2 chứ không phải 2/7... chỉnh lại thời gian là ok tui vừa bị xong đặt nhầm ngày là 11/11/2013 giờ chỉnh lại là ok rồi ...
By lebaoduc1981
#651928 các bạn xem lại ngày, tháng, năm của máy tính nhé. Nếu sai thì chỉnh lại là vào vô tư không bị lỗi giao diện. Đảm bảo 100% !!!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement