Phần mềm hữu ích với Internet
By nh0c_m1tu0t_94
#651859 Mới nảy không biết bấm vào cái gì mà tự nhiên facebook của bạn mình không hiển thị ảnh thay mặt nữa, ảnh khác thì vẩn hiển thị bình thường...ai biết cách khắc khục giúp mình với, mình đổi file hosts, vào face cài đặt tắt Duyệt bảo mật (cách này tham khảo trên mạng) đi mà cũng dậy :-(Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By bix_vix
By shusi_kute
#651930 do tốc độ của đường truyền yếu nên không load được ảnh đâu phải...ảnh pìa, các ảnh khác do pạn pè up điều load được hết...chỉ có mỗi cái ảnh thay mặt là không hiễn thị ra :-(
By Santiago
#651932 không nên dùng host để vào f bạn ak theo kinh nghiệm mình thì bạn hãy xóa hết cái host của f trong host đi nha, windows 7 thi run as adminnistrator thì mới xóa được. Sau đổi địa chỉ DNS đi địa chỉ của google đó 8888 với 8844 đó
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement