Phần mềm hữu ích với Internet
By tuanmaanh
#644765 Xin chào m.người , hiện tại mình là add 1 page trên facebook . Ai biết cách load comment trên Facebook nhanh hơn không ? Page của mình hay tổ chức những event , mà mỗi event toàn tầm >3k cmt , mà facebook thì chỉ cho load mỗi lần 50cmt , cứ click như thế thì rất lâu , mỏi tay và đã rất nhiều lần PC treo luôn ~.~ Ai biết có app hay tool gì hỗ trợ thì giúp mình với Thanks!
By gau_bong_de_thuong_42
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement