Phần mềm hữu ích với Internet
By taido_lovelife
By Wilmer
By keobong_hp2012
#643525 cái này là chùm chém gió vãi. nhà tui xài mạng fpt cao nhất cũng phải có cỡ chừng 700KB/giây à.VN tui xài thử FPT,VNPT,Dcom luôn rồi(riêng mỗi dcom gắn ở nhà mình là chậm nhất), tốc độ đownload của chúng cao nhất cũng phải 700KB/s
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement