Phần mềm hữu ích với Internet
By gdpt_kyvien_nt
#643489 Vừa mới tranh cãi với 1 thằng , nó vứt cho cái ảnh này

cac bạn cho mình biết ở VN mình có thể down với tốc đọ này không

Nó còn bảo có thể hack dcom lên 7MB/s chứ không phải 7Mb/s
By Yvon
#643499 Các mức độ tải xuống và tải lên tối đa của mạng Internet Việt Nam lần lượt là 7,10Mb/s và 4,26Mb/s

Mạng chụp ở trên là mạng chém gió tải trong LAN với card mạng hỗ trợ speed 1Gbps
By Jeran
#643500 oạch gì mạng nào mà dow gớm thế,cái này chỉ có ở nước ngoài thui,sever vn mình thì chịu không bit ai,có thể là nhà nó sát vách máy chủ sever,hahaha
By Zechariah
#643504 Cái này là kiểu share qua mạng LAN đây mà.. chứ vs trình độ hiện nay ở VN thỳ tốc độ trên chỉ có trong phim viễn tưởng thui..Vs lại Hack Dcom vịt teo mà được 7MB/s thỳ bác này ckem lên thần r....
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement