Phần mềm hữu ích với Internet
By greenapple_xox
#642507 Xp có một số máy lỗi như vậy vấn đề fix như nào bạn giờ dow về không bật dc kể ghost hai cài lại vẫn vậy
By leo_nice2002
#642508 vấn đề fix như nào bạn giờ dow về không bật dc kể ghost hai cài lại vẫn vậy Lâu không dùng XP nên không nhớ, hình như sp2 bị lỗi, bạn lên XP sp3 thử xem
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement