Phần mềm hữu ích với Internet
By thienngaden_hue
#642483 Nhưng bạn ơi khi mình nhấp download thì nó không hoạt động. Làm sao ???
By crazydeath_137
By nhan.hotgirl_0nljn3
#642486 Hiện tại mình test thấy vẫn down bình thường nha bữa giờ mõ mẫn nghiên cứu viết cái tool này vì cũng được bác vothanhhaict share cho cái cách. nhưng mà chưa xong thì bác đã lên hàng rồi. có thể inbox cho mình cái Source Code về châm cứu không bác. thanks
By blackrose9112002
#642487 Hiện tại mình test thấy vẫn down bình thường nha À, tại mình thấy nó hiện của sổ rtmpdump nhưng không có dòng lệnh nào nhưng thì ra nó vẫn đang download

Thanks bạn một cái
By duy_khuong71291
#642488 bữa giờ mõ mẫn nghiên cứu viết cái tool này vì cũng được bác vothanhhaict share cho cái cách. nhưng mà chưa xong thì bác đã lên hàng rồi. có thể inbox cho mình cái Source Code về châm cứu không bác. thanks Cái này đơn giản mà, token của nó vẫn không thay đổi

Chuổi truyền vào RTMPDump mình tìm các tham số từ RTMPDumpHelp, dùng thằng này capture thử, nó sẽ hiện các tham số

Cứ theo Giúp của RTMPDump và sắp xếp thứ tự các tham số

Rồi gọi Process với chuổi tham số đó thôi
By Everhart
#642496 mới bung ra bị thằng ESET chém tức thì Hãy là người sử dụng thông minh, yên tâm không vấn đề gì đâu, không thì mình ra đảo lâu rồi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement