Phần mềm hữu ích với Internet
By luoi_luoi_luoi87
#642248 Download phim không giới hạn tại vivo.go.vn


Vivo.go.vn là trang web xem phim khá chất lượng, tuy nhiên phim ở đây được phát theo giao thức RTMP, do đó muốn down được về máy cần có công cụ chuyên dụng và chủ yếu cách down ở đây là Capture Stream.

Hiện tại có 2 công cụ mà mình thấy dùng được đó là
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
RTMDump:

Ưu điềm: không cần xem phim vẫn download được

Nhược điểm: chỉ có chế độ dòng lệnh, rất khó thao tác và tìm đúng câu lệnh

RTMDumpHelper:

Ưu điềm: Dễ sử dụng, chỉ cần play được trên trình duyệt là có thể down được

Nhược điểm: Phụ thuộc và trình duyệt, bắt buộc vừa xem vừa downDo đó mình làm tool này giúp việc capture dễ dàng hơn.

- Chỉ cần nhập link phim cần down

- Không cần ngồi xem

- Có thể capture nhiều link cùng một lúc

- Có thể chọn chất lượng video nên link hỗ trợ

- Khi của sổ tiến trình đang capture bạn có thể tắt tool nhưng phải để lại cửa sổ tiến trình đến khi capture hoàn thành và tự thoát

- Phiên bản thử nghiệm và tranh thủ khi vivo chưa fix
Download:(cần .Net 4.0) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By Oliverios
By slimshady_9x
#642472 Trang vivo này nó lấy phim ở kst với kites chứ đâu.

Muốn down phim chất lượng thì qua kst với kites mà down, cần gì tool Bạn biết cách thì hướng dẫn đi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement