Phần mềm hữu ích với Internet
By Jamiel
#637282 Mình xài dcom việt teo và facebook bị lỗi toàn là chữ.Mấy bạn coi thử cách của bạn holyeyed thử file hosts cách của bạn holyeyed thử xem

Mình đã thành công.Mừng quá
Code: #Thursday 4th of July 2013 03:21:13 AM
173.252.102.241 2-p-06-ash2.channel.facebook.com
173.252.102.241 3-p-06-ash2.channel.facebook.com
173.252.110.27 apps.facebook.com
173.252.110.27 connect.facebook.com
173.252.110.27 developers.facebook.com
173.252.110.27 error.facebook.com
173.252.110.27 es-es.facebook.com
173.252.110.27 es-la.facebook.com
173.252.110.27 facebook.com
23.73.180.136 fbcdn-creative-a.akamaihd.net
23.73.180.113 fbcdn-dragon-a.akamaihd.net
184.26.136.105 fbcdn-photos-a-a.akamaihd.net
184.26.142.161 fbcdn-profile-a.akamaihd.net
23.15.9.41 fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net
23.73.180.130 fbexternal-a.akamaihd.net
23.73.180.107 fbstatic-a.akamaihd.net
173.252.110.27 fr-fr.facebook.com
173.252.110.27 id-id.facebook.com
173.252.110.27 it-it.facebook.com
173.252.110.27 ko-kr.facebook.com
173.252.110.28 m.facebook.com
195.189.143.147 opera.com
173.252.110.27 pixel.facebook.com
173.252.110.27 register.facebook.com
23.79.3.206 s-platform.ak.fbcdn.net
173.252.110.27 static.ak.connect.facebook.com
173.252.110.27 th-th.facebook.com
173.252.110.27 upload.facebook.com
173.252.110.27 vi-vn.facebook.com
173.252.110.27 www.facebook.com
54.244.246.135 www.opera.com

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By chaoslegionlion
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement