Phần mềm hữu ích với Internet
By longhaihqdl
By kumpie_xjkue
By COBE_THIENTHACH
#637214 anh em đừng Phần mềm cho thằng này vô ích thôi...hôm trước nó cũng lập 1 bài tương tự về 3g viettel đó...thằng lừa đảo.
By kim_loanvn90
#637216 bác nói quá oy , em gửi qua mail mỏi tay , bác cứ vào pic của em , hỏi mọi người bài của nó nè

Phần mềm nó xong mất tích luôn

nghi là lừa đảo thôi
By phuong_viet
#637217 Bác nói ác quá đấy , làm như thế em được ấi gì , Thank ak , chẳng cần đâu , cái nick của em lập nâu lắm oy , có hay online đâu mà lừa đào , thế lên bác vào pic kia hỏi anh em trong đó xem có ai nhận được chưa oy phán sét người khác bài của nó nè

Phần mềm nó xong mất tích luôn

nghi là lừa đảo thôi
By Baldwynn
#637221 Đã gửi oy bạn nhé Đã gửi mail. ngồi chờ xem sao [email protected]
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement