Phần mềm hữu ích với Internet
By Grant
By juariaii
By Keandre
#637326 Tình hình là em cũng bị như mấy bác đổi dns 4224 thì vào được face nhưng rốt cuộc cái cần nhất là gg+ thì không vào được bỏ dns đi cũng vậy , vẫn không vô được gg+
By fpt68
#637329 Tình hình là em cũng bị như mấy bác đổi dns 4224 thì vào được face nhưng rốt cuộc cái cần nhất là gg+ thì không vào được bỏ dns đi cũng vậy , vẫn không vô được gg+ OMG làm ván dota ra thoát GG+ và chứng nào tật đấy không vô lại được nữa @
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement