Phần mềm hữu ích với Internet
By televysyon_lemonquestion
#631757 Mình xin lỗi vì mình đã tìm box để hỏi đáp nhưng mình tìm không thấy.

Việc mình cần giúp đỡ là mình đang muốn để mối quan hệ trên Facebook với 1 bạn. Nhưng cứ để bất kỳ quan hệ gì thì cũng bị phản hồi là " The relationship you chose isn't supported by Facebook. "

Điều đáng nói là mình để với người khác vẫn được, nhưng không để được với bạn đó. Mình đã thử để bạn đó gửi yêu cầu vẫn không được, bạn đó gửi với bất kỳ ai cũng không được.

Dù đã thử cách là để Single hay là xóa hoàn toàn mối quan hệ để trống rồi mới chỉnh nhưng vẫn vô ích.

Ai biết thì giúp đỡ mình với nhé mình đã google tìm cách nhưng vẫn không ai trả lời được nên mới phải vào đến đây làm phiền mọi người. Xin lỗi vì đã post nếu sai box, giúp mình với mình Thank rất nhiều!
By pupyxun
#631759 Ai đó biết hãy giúp mình với... mình rất cần 1 người nào đó thật sự biết về vấn đề này.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement