Phần mềm hữu ích với Internet
By Anton
#631739 Mình hay download trên fshare nhưng hôm nay thì không hiểu bị gì mà cứ vào file nào của fshare . Nó có ghi rõ ràng dung lượng của file nhưng ở dưới ghi là " Thông tin xác thực không hợp lệ " . Mình nghĩ không phải do link die vì mình thử nhiều web nhiều link . Ngay cả link mới up hôm nay.

Mình chưa đăng nhập vào tài khoản nhé

Bạn nào biết vụ nay giải quyết sao thì chỉ cho mình với

Cảm ơn
By tjnna_pu
#631740 Vừa test thử 1 link vẫn down bình thường không thấy báo lỗi như trên. Mình cũng hay bị như trên khi dùng chung tk vip mà khi mình đăng nhập mà có người đổi pass thì mới bị như trên.
By lt_vndh2202
#631741 Mình hay download trên fshare nhưng hôm nay thì không hiểu bị gì mà cứ vào file nào của fshare . Nó có ghi rõ ràng dung lượng của file nhưng ở dưới ghi là " Thông tin xác thực không hợp lệ " . Mình nghĩ không phải do link die vì mình thử nhiều web nhiều link . Ngay cả link mới up hôm nay.

Mình chưa đăng nhập vào tài khoản nhé

Bạn nào biết vụ nay giải quyết sao thì chỉ cho mình với

Thank Cậu dùng Fshare tool để lấy link rồi down nhé
By pesh0ck_n01
#631742 Ctrl + Shift + N (duyệt web ẩn danh) trong Chrome

Paste địa chỉ cần tới

Làm như trên chắc chắn sẽ download được bình thường
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement