Phần mềm hữu ích với Internet
By my_love9925
By ngocthe_2005_cs
#630477
Không xem được bằng mạng 3G Viettel theo cách này của bạn

OneTV của mạng FPT mà cậu. Dĩ nhiên là các mạng khác không xem dk rồi. trên mình cũng viết là dành cho mạng FPT rùi mà. Mà dù sao mình cũng sắp cho ra các kênh dành cho all mạng rùi. Bạn đợi nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement