Phần mềm hữu ích với Internet
By [email protected]
#630438 Hiện tại máy của mình không thể thay đổi được proxy server ở internet option.

Mỗi khi thay đổi thì nó lại quay lại thiết lập cũ trước đấy.

Ai biết lỗi này thì giúp mình với.
By cop_con86
By lonely_8121988
#630451 Có dùng ultrasuf ko, nếu dùng thì tắt nó đi. Còn không thì xài firefox vào option chỉnh là no proxy
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement