Phần mềm hữu ích với Internet
By girl_lonely_812
#630388 tớ muốn down 1 file trên forum, nhưng forum nó bắt đăng ký, đăng ký xong thì nó bắt có mấy l post ý. Sang forum khác thì nó bắt có bao nhiêu điểm với lên chức gì mới cho tải.

Có ai bít tải file mà không cần mấy cái này ko?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement