Phần mềm hữu ích với Internet
By Phillip
#630386 như tít ak. e năm nay cũng năm 3 bkhn, giờ cũng đang tìm nơi thực tập như bao bậc tiền bối. các bạn có biết chỗ nào đang tuyển thực tập điện tử-viễn thông thì giúp e với. hay liên hệ theo số 01682588168.

tiện cho e hỏi kinh nghiệm của các bạn đi trước để thực tập tốt với.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement