Phần mềm hữu ích với Internet
By Dowle
#630376 Chào các bro, mình tìm hiểu thì được biết hiện tại có các web cho phép lưu trữ dữ liệu và hỗ trợ đồng bộ như dropbox, copy, skydriver... nhưng mình thắc mắc là có trang nào hỗ trợ việc tự động đồng bộ với 1 vài thư mục nhất định trên máy tính k? Ví dụ mình có 2 thư mục là

- Ảnh ở D:\Anh

- Phần mềm ở E:\Setup\Download

Mình muốn mặc định là có bất cứ thay đổi gì ở 2 thư mục này trên máy thì nó cũng tự động đồng bộ lên web được k? vì như dropbox muốn đồng bộ phải chuyển thư mục đó qua mục My Dropbox Thank mọi người

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By iinyou_httn
By nguyen_leo1230
#630384 Cái đó thì nói làm gì bạn? cái chính là 2 thư mục này của mình thường xuyên có thay đổi, mà mình lại muốn tạo 1 backup an toàn phòng khi cần thiết có thể tải về dùng ấy
By qujdon
#630385 Có thể tùy chọn thư mục muốn đồng bộ mà bạn.

Nhưng nó chỉ chọn được 1 thư mục mẹ thôi.

Có thể thế này.

Bạn đồng bộ ổ đĩa E, trong E thì 2 chia ra 2 thư mục E:\Anh và E:\Soft

Bạn muốn thư mục nào đồng bộ với dropbox thì chọn nó, hệ thống sẽ tự làm việc thôi.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement