Phần mềm hữu ích với Internet
By kangtadang35
#629629 Mình làm rồi không dk, nó vẫn cứ bão "lỗi 3,4,5 mãy bạn đã cài rồi, xin vui lòng gỡ sạch ra rồi vào trang.. này để tải bản mới về, nếu mà sau khi là mà vẫn bị lỗi xin gửi lại về trang này cho chúng tôi.." mình chịu rồi có Bác nào có biện pháp xin giúp bạn ấy. B1: Trước tiên bạn phải xoá cài đặt google chrome hết đi


B2: Sau đó Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! --> sau khi tải về giải nén và chạy file remove.reg --> yes --> O.K


B3: Chạy xong file remove.reg thì bạn vào Run gõ %LOCALAPPDATA%\Google và Enter --> xoá thư mục Chrome


Cuối cùng chạy lại file cài đặt Google Chrome (cài online nha bạn).


Xong, ai làm dc thì Thank mình cái nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement