Phần mềm hữu ích với Internet
By Maro
#629552

========================= BEGIN =========================


CopyCtrl+Shift+FCustom filtersPaste!

Ad Blocking Rules
Code: ##.socialBox
.adnetwork.
/iconFacebook.
/popupunder.
/www/delivery/*
ketnooi.com/forum###above_threadlist
ketnooi.com/forum###footerBar
ketnooi.com/forum###footerMain
ketnooi.com/forum###header
ketnooi.com/forum##.inner_block
ketnooi.com/forum##.navlinks
ketnooi.com/forum##.navtab
ketnooi.com/forum##.options_block_container
ketnooi.com/forum##.threadinfohead.blockhead
ketnooi.com/forum##.threadpagenav.nopagenav
ketnooi.com/forum##CENTER
ketnooi.com/forum##DIV[style="width:300px; height:400px; margin-bottom:5px;"]
|http://ket-noi.com//vbulletin_ajax_taglist.js?v=420
|http://ket-noi.com/forum/images/styles/DeFraction/statusicon/post_old.png
||123c.vn^
||210.211.108.201:81/jquery.scroll-follow.js
||210.211.108.201:81/logo/logo-Dien dan.png
||210.211.108.204/clientscript/jquery/*
||210.211.108.204/clientscript/mudim-0.8-r153.js
||210.211.108.204/clientscript/vbulletin-editor.js?*
||210.211.108.204/clientscript/vbulletin_ajax_suggest.js?*
||210.211.108.204/clientscript/vbulletin_ajax_threadrate.js?*
||210.211.108.204/clientscript/vbulletin_lightbox.js?*
||admicro1.vcmedia.vn^$third-party
||adnetwork.vn^
||ajax.googleapis.com^
||eclick.vn^
||facebook.net^
||gamevnz.com^
||google-analytics.com^
||googletagservices.com^$third-party
||hiceblecat.org^
||skype.com^
||ketnooi.com/forum/images/styles/DeFraction/style/*
||ketnooi.com/forum/vbseo/resources/images/forum/*
||zini.vn^
~ensonhaber.com##div[id^="div-gpt-ad-"] Exception Rules
Code: @@||210.211.108.204/clientscript/ckeditor/*
@@||210.211.108.204/clientscript/vbulletin-core.js?*
@@|http://ket-noi.com/forum/css.php?styleid=34&langid=2&d=1371638907&td=ltr&sheet=forumbits.css,forumhome.css,options.css
@@|http://ket-noi.com/forum/css.php?styleid=34&langid=2&d=1371638907&td=ltr&sheet=additional.css
@@|http://ket-noi.com/forum/css.php?styleid=34&langid=2&d=1371638907&td=ltr&sheet=bbcode.css,editor.css,popupmenu.css,reset-fonts.css,vbulletin.css,vbulletin-chrome.css,vbulletin-formcontrols.css,
@@||210.211.108.204/clientscript/yui/connection/connection-min.js?*
@@||210.211.108.204/clientscript/yui/yuiloader-dom-event/yuiloader-dom-event.js?*
@@|http://ket-noi.com/forum/css.php?styleid=34&langid=2&d=1371638907&td=ltr&sheet=toolsmenu.css,postlist.css,showthread.css,postbit.css,options.css,attachment.css,poll.css,lightbox.css
@@||ketnooi.com/forum/clientscript/ckeditor/skins/kama/editor.css?*
@@||ketnooi.com/forum/clientscript/ckeditor_config.js?*
@@||210.211.108.204/clientscript/vbulletin_textedit.js?*
@@||210.211.108.204/clientscript/post_thanks.js
@@||210.211.108.204/clientscript/vbulletin_multi_quote.js?*
@@||210.211.108.204/clientscript/vbulletin_quick_edit.js?*
@@||210.211.108.204/clientscript/vbulletin_quick_reply.js?*
@@||ketnooi.com/forum/clientscript/ckeditor/plugins/styles/styles/*
@@||ketnooi.com/forum/images/ranks/*
@@||210.211.108.204/images/avatars/*
@@||210.211.108.204/images/icons/*
@@||210.211.108.204/images/smilies/*
@@||210.211.108.204/images/styles/DeFraction/buttons/*
@@||210.211.108.204/images/styles/DeFraction/misc/*
@@||210.211.108.204/images/styles/DeFraction/pagination/*
@@||210.211.108.204/images/styles/DeFraction/statusicon/*
@@||ketnooi.com/forum/image.php?*
@@||ketnooi.com/forum/images/styles/DeFraction/style/searchInput.gif
@@||ketnooi.com/forum/images/styles/DeFraction/style/topBarBG.gif
@@||ketnooi.com/forum/images/styles/DeFraction/style/navBG.gif
@@||ketnooi.com/forum/images/styles/DeFraction/style/tcatBG.gif
@@||ketnooi.com/forum/images/styles/DeFraction/style/tcatLeft.gif
@@||ketnooi.com/forum/images/styles/DeFraction/style/tcatRight.gif
@@|http://ket-noi.com/forum/css.php?styleid=34&langid=2&d=1371638907&td=ltr&sheet=toolsmenu.css,forumbits.css,forumdisplay.css,threadlist.css,options.css
@@||ketnooi.com/forum/images/styles/DeFraction/style/loginInput.png Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

========================= FINISH =========================

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Adael
By anhchang_thichdua1992
#629641 Add code đó vào bị thế này này
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Với cả bác với bác hoàng kết hợp loại nốt bỏ cái quảng cáo ở 2 bên nữa là ok
By phu0ngthj3ugj4
#629642 Cũng hay đó chứ. Mà kết hợp của bác với bác hoàng có làm sao k? Ko!
Bộ lọc này chặn triệt để Script, Stylesheet, ... nên trang load sẽ nhanh và nhẹ hơn!
Còn của bạn Hoàng chỉ chặn Quảng Cáo đơn thuần thôi!

Add code đó vào bị thế này này
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Với cả bác với bác hoàng kết hợp loại nốt bỏ cái quảng cáo ở 2 bên nữa là ok M` đã kiểm tra không thấy lỗi giống bạn!
Bạn thêm Filter Rules này cho Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! nhé!
Sạch sẽ, triệt để!
Code: ##.fb-like
/24h-analytics.
/images/ads-
24h.com.vn###ADS_20_15s_0
24h.com.vn###ADS_33_15s_2_0
24h.com.vn###ADS_33_15s_3_0
24h.com.vn##.banner300250-L
hn.24h.com.vn##.footer
hn.24h.com.vn##.header
hn.24h.com.vn##.inside-top-column1
hn.24h.com.vn##.inside-top-column2
||24hstatic.com*/upload/*.swf
||ad-hn.24hstatic.com^
||facebook.net^
||google-analytics.com^
||googletagservices.com^$third-party
||hn.24h.com.vn/js/24h.js
||hn.24h.com.vn/js/calendar.js
||img-hn.24hstatic.com:8008/upload/background/*
||img-hn.24hstatic.com:8008/upload/footer/2009-12-02/20091202162630_logo-chan-trang-24h.jpg
||scorecardresearch.com^$third-party
||static-hn.24hstatic.com:8008/images/clock.swf
||static-hn.24hstatic.com:8008/images/headerBoxLeftBG.gif
||static-hn.24hstatic.com:8008/images/headerBoxLeftIcon.gif
||static-hn.24hstatic.com:8008/images/headerBoxLeftRight.gif
||tradedoubler.com^$third-party
By nguyenthanhthuy2312
#629645 sử dụng rât hay nhưng mà được có vnn mí 24h thôi. bác nào làm tổng hợp mấy diễn đàn phổ biến ở việt nam xem nào.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement