Phần mềm hữu ích với Internet
By thu_antina
#629504 Xin phép mọi người cho mình hỏi 1 câu( không biết có đăng đúng chỗ không, nều không đúng thì xin mọi người trả lời hộ mình rỗi hãng del nha): mình có 1 cái tài khoản yahoo bị khóa, mình không thể đăng nhập vào YH hay YM gì cả( chắc là do lâu không đăng nhập, 4 tháng không đăng nhập). Mình đã đổi pass như yahoo thông báo nhưng chỉ đăng nhập được đúng 1 lần đầu tiên sau khi đổi pass vào Ym. Sau đó là đâu lại vào đó, tài khoản thì vấn bị khóa. Mình đã tìm các cách trên mạng rồi nhưng không được.

Xin các sư phụ giúp đỡ với
By nghoang74
#629688 đăng nhập vào mail cho chắc chắn...mình đổi pass hôm nọ, kích hoạt bằng số điện thoại cho nhanh, mã kích hoạt nó tự gửi về cho mình
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement