Phần mềm hữu ích với Internet
By bachmahoangtu9989
#628563 Lỗi vào mạng.mình cắm trực tiếp vào Modem thi có mạng.con cắm qua switch thi không có mạng.Nó hiện tam giác vàng có dấu chấm than.Moi người giúp mình với

Mình phải dùng chung mang với một nhà nữa nên phải dùng swicth. các bạn giúp mình với nha
By Kameron
#628564 Bạn ấn vào đó có cái gì gì limit đúng ko? Thế thì ấn chuột phải vào đó rùi disable, sau đó vào network able lại là được!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement