Phần mềm hữu ích với Internet
By ntcmar
#628560 Em up file ảnh kích thước 1234x597 lên picasa, nhưng khi lấy link ảnh thì nó chỉ cho ảnh kích thước còn 702x340, link ảnh có dạng AAAAAAAAAQA/eTt230tqC0o/w702-h340-no/banner.jpg. Vậy là thế nào để lấy ảnh đúng kích thước ban đầu là 1234x597 các bác?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By pe_su_gl_16
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement