Phần mềm hữu ích với Internet
By buiquochuu_1982
#628503 Mỗi lần khởi động FF lên thấy có cái dòng chữ này xuất hiện ở ngay bên dưới ô Search của Google :

"Security and privacy are not optional. Stand with a broad coalition to demand that the NSA stop watching us: stopwatching.us"

Mình đọc mà chả hiểu là cái gì. Bác nào biết nó là cái gì không chỉ giúp mình với. Xin cảm ơn!!!
By perfume_zon
#628504 "An ninh và sự riêng tư không phải là tùy chọn Đứng với một liên minh rộng rãi để yêu cầu NSA dừng lại nhìn chúng tôi:. Stopwatching.us"


Mình còn nhận được email nữa


Dự án NSA của chính phủ Mĩ (Obama) yêu cầu các mạng xã hội, chương trình cung cấp thông tin về khách hàng ấy mà. bạn không cần để ý đâu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement