Phần mềm hữu ích với Internet
By Sterling
#627565 Trích
Code: Bringing it all together: 15 GB now shared between Drive, Gmail, and Google+ Photos
Cross-posted from the Google Drive blog

Life gets a bit easier when your Google products work well together—whether that’s inserting a Drive file into an email or sharing a photo from Drive on Google+. As this experience becomes more seamless, separate storage doesn’t make as much sense anymore. So instead of having 10 GB for Gmail and another 5 GB for Drive and Google+ Photos, you’ll now get 15 GB of unified storage for free to use as you like between Drive, Gmail, and Google+ Photos.


With this new combined storage space, you won’t have to worry about how much you’re storing and where. For example, maybe you’re a heavy Gmail user but light on photos, or perhaps you were bumping up against your Drive storage limit but were only using 2 GB in Gmail. Now it doesn’t matter, because you can use your storage the way you want.


We’ll also be making updates to the Google Drive storage page, so you can better understand how you’re using storage space. Simply hover over the pie chart to see a breakdown of your storage use across Drive, Gmail, and Google+ Photos. And if you need more storage, this is your place to upgrade, with plans starting at $4.99/month for 100 GB.

Pro tip: This change means you’re no longer limited to a 25 GB upgrade in Gmail—any additional storage you purchase now applies there, too.

These changes to Google Drive storage will roll out over the next couple of weeks. Google Apps users will also be getting shared storage, so visit the enterprise blog to learn more.

Posted by Clay Bavor, Director of Product Management

CŨng may tập trung buckup băng gmail hhehe giờ tha hồ uplaod

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By bjm_skull
#627566 15Gb đó hình như bao gồm cả drive nữa đó bạn, nhưng chưa tăng hết đồng loạt mà từ từ
By Raedburne
#627567 Trích
Code: Bringing it all together: 15 GB now shared between Drive, Gmail, and Google+ Photos
Cross-posted from the Google Drive blog

Life gets a bit easier when your Google products work well together—whether that’s inserting a Drive file into an email or sharing a photo from Drive on Google+. As this experience becomes more seamless, separate storage doesn’t make as much sense anymore. So instead of having 10 GB for Gmail and another 5 GB for Drive and Google+ Photos, you’ll now get 15 GB of unified storage for free to use as you like between Drive, Gmail, and Google+ Photos.


With this new combined storage space, you won’t have to worry about how much you’re storing and where. For example, maybe you’re a heavy Gmail user but light on photos, or perhaps you were bumping up against your Drive storage limit but were only using 2 GB in Gmail. Now it doesn’t matter, because you can use your storage the way you want.


We’ll also be making updates to the Google Drive storage page, so you can better understand how you’re using storage space. Simply hover over the pie chart to see a breakdown of your storage use across Drive, Gmail, and Google+ Photos. And if you need more storage, this is your place to upgrade, with plans starting at $4.99/month for 100 GB.

Pro tip: This change means you’re no longer limited to a 25 GB upgrade in Gmail—any additional storage you purchase now applies there, too.

These changes to Google Drive storage will roll out over the next couple of weeks. Google Apps users will also be getting shared storage, so visit the enterprise blog to learn more.

Posted by Clay Bavor, Director of Product Management

CŨng may tập trung buckup băng gmail hhehe giờ tha hồ uplaod Uhm 15GB thật rồi
By Dunixi
#627568 Google No Tinh La Drive + Gmail + Google Plus + Picasa = 15GB

Google Plus Dang Anh Duoi 2048x2048 pixel Thi Khong Bi Tinh Vao Dung Luong Tren Thi Cong Vao Cai 15GB Cua Ban


Day La Account Cua Minh:

Đã sử dụng 1,09 GB

Drive 0,74 GB

Gmail 0,34 GB

Google+ Ảnh 0GB
By sakurahimarawa
#627569 Google Nó Tính là Drive + Gmail + Google Plus + Picasa = 15GB

Google Plus Đăng Ảnh Dưới 2048x2048 pixel Thì Không Bị Tính Vào Dung Lượng Trên.


Đây Là Account Của Mình

Đã sử dụng 1,09 GB

Drive 0,74 GB

Gmail 0,34 GB

Google+ Ảnh 0GB

-----------------------------------

Ngày Trước Gmail Có Định Hình Như Là 7 Hay 7,5 GB Cái Này Là Dung Lượng Cố Định

Google Drive + Picasa + G Plus Là 10GB

Bây Giờ Gộp Chung Lại Thì GMail Bi Giảm Dung Lượng Xuống. Đổi Lại Nếu Như các bạn Không Sử Dụng Các Dịch Vụ Khác Ngoài Gmail Thì Có Vẻ Tốt Hơn Nhưng Đính Kèm Mail Chỉ Dưới 25 MB . Tóm Lại Tăng Dung Lượng Lần Này Của Google Thật Ra Không Có Gì Đột Phá....!các bạn Coi Account Của các bạn Ở Địa Chỉ Sau:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By pachu_yen
#627570 15 GB thật đó
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement