Phần mềm hữu ích với Internet
By ngannam_vannhoanh_29148
#627514 Update từ phiên bản v1.0 Phiên bản này bổ sung nhiều chế độ. Và đã hỗ trợ E1550

Chương trình cho phép chọn nhiều chế độ phù hợp với nhiều vùng..
Chỗ nào mà bị fix cách chuyển 2G-3G thì tool này không tách dụng nhé.

Yêu cầu .net framework 3.5 trở lên nhá.
Hết yêu cầu cơ bản. Chức năng tự mở sau dung lượng đã được fix.


Mọi hướng dẫn xem youtube nhá.Mất công quay hướng dẫn mà không đọc thì no support nhá.


Và link đây4share
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

MF
Code: http://www.mediafire.com/?h07bn8a68tm1d4v
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online